تجزیه و تحلیل آماری پروژه و پایان نامه با نرم افزارهای SPSS, Lisrel

انجام پروژه ها و پایان نامه های بهینه سازی، مقاله نویسی

نرم افزار های بهینه سازی: Lingo, Lindo

برنامه نویسی در محیط:: , C, C++ و Matlab

متاهیوریستیکها: بهینه سازی مورچگان، الگوریتم ژنتیک، جستجوی ممنوع، شبیه سازی حرارتی و ...

مسائل بهینه سازی ترکیبی مثل: مسیریابی، زمانبندی، برنامه ریزی، ...

بحث های مالی و اقتصادی مثل پیش بینی و انتخاب سبد سهام، ذخیره ارزی و...

و تدریس خصوصی موارد بالا: همراه89-912-84-0912


ادامه مطلب ...