تجزیه و تحلیل آماری پروژه و پایان نامه با نرم افزارهای SPSS, Lisrel

انجام پروژه ها و پایان نامه های بهینه سازی، مقاله نویسی

نرم افزار های بهینه سازی: Lingo, Lindo

برنامه نویسی در محیط:: , C, C++ و Matlab

متاهیوریستیکها: بهینه سازی مورچگان، الگوریتم ژنتیک، جستجوی ممنوع، شبیه سازی حرارتی و ...

مسائل بهینه سازی ترکیبی مثل: مسیریابی، زمانبندی، برنامه ریزی، ...

بحث های مالی و اقتصادی مثل پیش بینی و انتخاب سبد سهام، ذخیره ارزی و...

و تدریس خصوصی موارد بالا: همراه89-912-84-0912


نام و نام خانوادگی: احمد نجومی مرکید

ایمیل:   Markid19@gmail.com

                                                 

علایق پژوهشی:

بهینه سازی، مدل سازی،  الگوریتم و برنامه نویسی کامپیوتری

متاهیوریستیک ها به خصوص: بهینه سازی مورچگان(ACO)، الگوریتم های ژنتیک (GA)، جستجوی ممنوع (TS)، شبیه سازی حرارتی (SA)، بهینه سازی تراکم ذرات (PSO)، جستجوی همسایگی متغیر (VNS)، جستجوی همسایگی مکرر (INS)، جستجوی محلی (LS)

مسائل کاربردی بهینه سازی بویژه: بهینه سازی مال و اقتصادی مثل انتخاب و پیش بینی سبد سهام، بهینه سازی سبد ارزی، بهینه سازی مدیریت توزیع مثل انواع مسائل مسیریابی خودرو و فروشنده دوره گرد، مسائل زمانبندی، مسائل بهینه سازی ورزشی

آشنایی با زبان های برنامه نویسی:

مطلبMatlab، C، C++، ویژوال، پاسکال، فرترن، بیسیک

آشنایی با نرم افزارهای کاربردی: Lingo، lindo، Photoshop، نرم افزارهای طراحی سایت، نرم افزارهای کاربردی عمومی مثل Microsoft Office، ...

سوابق آموزشی:

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات) دانشگاه شاهد

کارشناسی ریاضی کاربردی از دانشگاه تبریز

پیش دانشگاهی ریاضی فیزیک از مرکز پیش دانشگاهی نمونه ابوریحان مرند

سوابق شغلی:

دانشگاه شاهد تهران                                                      تدریس دروس ریاضی کارشناسی

شرکت پست جمهوری اسلامی ایران                                  طرح اعلام کد ملی و کد پستی 10 رقمی

شرکت مدیریت و مهندسی رهنما طرح و صنعت                   کارشناس طراحی، بهینه سازی و برنامه ریزی

سوابق پژوهشی:

مقالات چاپ شده در نشریات علمی پژوهشی بین‌المللی معتبر:

دکتر حمید رضا نویدی، احمد نجومی مرکید، حجت میرزازاده، تشکیل سبد سهام بهینه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم ژنتیک، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 89، زمستان 1388

A. Dolati, A. Nejoomi Markid, A Hybrid Ant Colony Optimization for Capacitated Vehicle Routing Problem, FRONTIERS SCIENCE SERIES, 2007, NUMB 49, pages 99-100. UNIVERSAL ACADEMY PRESS, INC.

A. Nejoomi Markid A. Dolati, Solving Open Vehicle Routing Problem via a Rank-based Ant Colony System , Annals of Operations Research, submitted (ISI 0.6)

A. Nejoomi Markid A. Dolati, Solving Capacitated Vehicle Routing Problem with a Ant Colony System Rank-based, Operational Research Society of Japan (ISI 0.2)

مقالات علمی ترویجی:

احمد نجومی مرکید، روش بهینه سازی مورچگان برای مسیریابی خودروهای ظرفیت دار، ماهنامه صنعت خودرو، سال دهم، شماره 113، دی 1386، ص 47

مقالات چاپ شده در کنفرانس های بین المللی معتبر:

A. Dolati, A. Nejoomi markid, A Hybrid Ant Colony Optimization for Capacitated Vehicle Routing Problem, The 7th International Conference on Optimization: Techniques and Applications (ICOTA7), 2007, Japan.

A. Dolati, A. Nejoomi markid, Solving CVRP via Rank Based ACS, 1st International Conference of Iranian Operations Research Society, Iran, Kish, 2008.

A. Dolati, A. Nejoomi markid, Rank Based ACS for Open Vehicle Routing Problem, 1st International Conference of Iranian Operations Research Society, Iran, Kish, 2008.

A. Nejoomi-Markid and  N. Hatami, Assignment of Applicants to the Service Stations: Problem Definition, Solving with a Genetic Algorithm, 4th GIS Conference along with ISPRS Workshop on Geoinformation and Decision Support Systems, Tehran, Iran, 2008.

A. NEJOOMI -MARKID, A. DOLATI, SOLVING CAPACITATED VEHICLE ROUTING PROBLEM  WITH A RANK-BASED ANT COLONY SYSTEM, International Conference of Mathematical Sciences, T.C. Maltepe University,Turkey, 2009.

A. NEJOOMI -MARKID, A. DOLATI, SOLVING CAPACITATED VEHICLE ROUTING PROBLEM  WITH A RANK-BASED ANT COLONY SYSTEM, International Conference Applied Computing 2009, Italy.

نادر نوری زاده، احمد نجومی مرکید، عباس هاج فتحعلی ها، اردشیر دولتی، ACS رتبه بندی شده برای مسیریابی خودرو با جمع آوری و تحویل همزمان کالا،  ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران ایران، 1387.

عباس هاج فتحعلی ها، نادر نوری زاده، احمد نجومی مرکید، مسأله مسیریابی ناوگانی ناهمگن از خودرو با جمع آوری و تحویل همزمان کالا: معرفی و حل با الگوریتم مورچگان، دومین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، دانشگاه مازندران، ایران، 1388.

احمد نجومی مرکید، بهزاد داغستانی، هادی حسنی، تشکیل تیم فوتبال بهینه با ریسک کنترل شده، دومین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، دانشگاه مازندران، ایران، 1388.

احمد نجومی مرکید، بهزاد داغستانی، هادی حسنی، ترکیب بهینه یک تیم فوتبال بهینه، سومین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران، 1389.

 

اختراع:

طرح بازی و اسباب بازی ووردی ووردی، مراحل ثبت اختراع

طرح های پژوهشی:

1-    احمد نجومی مرکید، پروژه انفرادی کارشناسی، مساله کوله پشتی، گروه ریاضی کاربردی، دانشکده ریاضی، دانشگاه تبریز، استاد راهنما دکتر صداقت شهمراد،تابستان .1383 (با نمره 20)

2-    احمد نجومی مرکید، سمینار کارشناسی ارشد، الگوریتم بهینه سازی مورچگان برای مسائل بهینه سازی ترکیبیاتی، گروه ریاضی، دانشکده علوم، دانشگاه شاهد، استاد راهنما دکتر اردشیر دولتی (با نمره 20)

3-    احمد نجومی مرکید، پایان نامه کارشناسی ارشد، مساله مسیریابی خودرو، گروه ریاضی، دانشکده علوم، دانشگاه شاهد، استاد راهنما دکتر اردشیر دولتی، استاد مشاور دکتر مهدی بشیری، داور داخلی دکتر حمید رضا نویدی، داور خارجی دکتر سید مهدی تشکری هاشمی(از دانشگاه صنعتی امیر کبیر)، تابستان 1387 (نمره 19.25)

4- طرح پژوهشی بهینه سازی پورتفوی ارزی برای بانک های کشاورزی، بانک ملی، بانک مرکزی

-    چندین مورد طرح پژوهشی برای نیروهای مسلح و نیروی زمینی ارتش در رابطه با مسیریابی بهینه خودروهای نظامی، جنگ نرم، پدافند غیرعامل، زمانبندی پست های نگهبانی، بازرسی نگهبانی و ... .

 

شرکت در سمینارها و کنفرانسها

اولین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، کیش، ایران،ارائه مقاله، سخنرانی

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران،ارائه مقاله

چهارمین کنفرانس بین المللی GIS و کارگاه های سیستم های جغرافیایی و سیستم های تصمیم گیری (ISPRS)، ارائه مقاله

دومین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، بابلسر، ارائه مقاله، سخنرانی

سومین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، تهران، ایران

پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، تبریز، ایران، داور