لینک دانشگاه کارولینا

ساینس دایرکت

یوزر: 4532

پسورد: Flora

حتما در اخر لوگ آوت شوید. لینک مربوطه:

https://pallas2.tcl.sc.edu/logout