دونیا بیر پنجره دیر هر گلن باخار گدر.

دوز یولدا یول گدممیر شوخوم دا شیللاغ آتیر.

کور توتدوغون بوراخماز.

فارسین غزلی ترکین مثلی.

قانماز آداما قان دمگ اولماز.

گچی نین قوطوری چشمه نین گوزون دن سو ایچر.

هچ کیم اوز خمیرینه تورش دمز.

هر زادین تزه سی دوستین کهنه سی.